ดันน์ฮัมบี้ส์

ก่อตั้งในปี 2532 ดันน์ฮัมบี้ส์ เป็นบริษัท Customer Science ชั้นนำระดับโลก ความหมายของ customer science คือ การที่ดันน์ฮัมบี้ส์ รู้จักลูกค้าและช่วยให้บริษัทรู้จักลูกค้าเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

ดันน์ฮัมบี้ส์ ร่วมงานกับบริษัทผู้ค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากว่า 660 ล้านรายทั่วโลก เพื่อเจาะลึกและตีแผ่ข้อมูลเบื้องลึก: ว่าลูกค้าต้องการอะไร ที่ไหน และยินดีจ่ายเท่าไหร่เพื่อซื้อสินค้านั้นๆ จากนั้น แปลงข้อมูลเชิงลึกให้เป็นแผนปฏิบัติ ศึกษาพฤติกรรมในการจับจ่ายของลูกค้าทั้งในและนอกสาขา ทั้งออนไลน์ ในร้าน ก่อน ระหว่าง และหลังการซื้อสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดีในแบรนด์สินค้าในระยะยาว นอกจากนี้ ดันน์ฮัมบี้ส์ ยังใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเปลี่ยนตนเองจากการเป็น client organization ให้เป็น customer-first organization มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

เทสโก้ เป็นเจ้าของดันน์ฮัมบี้ส์แบบเบ็ดเสร็จ มีพนักงานกว่า 3,000 คนในสำนักงานต่างๆ ทั่วยุโรป เอเชีย แอฟริกา และทั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รวมถึงในบริษัทให้คำปรึกษาและทำการตลาดด้านโซเซียลอย่าง BzzAgent และบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์สินค้าและผลิตภัณฑ์อย่าง KSS Retail และบริษัท Sociomantic ผู้นำเทคโนโลยีในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดันน์ฮัมบี้ส์ มีลูกค้าอาทิ เทสโก้,The Kroger Co., Coca-Cola, Macy’s, Procter & Gamble, และ PepsiCo.

ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

ด้วยสำนักงานในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีโอกาสมากมายที่จะร่วมงานกับ
ดันน์ฮัมบี้ส์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานทั้งหมดของเราและตำแหน่งงานได้ที่