ฝ่ายกฏหมายการค้า และเทคนิค

 • ฝ่ายกฏหมายการค้า และเทคนิค

  เราเลือก และพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเท่านั้น

  Trading Law & Technical
 • ฝ่ายกฏหมายการค้า และเทคนิค

  ถ้าท่านมีความปรารถนาในการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี บทบาทหน้าที่ในทีมของเราเหมาะสมสำหรับคุณ

  Trading Law & Technical
 • ฝ่ายกฏหมายการค้า และเทคนิค

  นี่คือสิ่งที่เราทำ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต หรือชาวนาของเรา

  Trading Law & Technical

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

เราเป็นผู้นำในด้านคุณภาพ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และความรับผิดชอบของเทสโก้ ในประเทศไทย ลูกค้าของเราเดินทางไปจับจ่ายที่สาขาต่างๆ ของเรากว่า 12 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ – และพวกเขาไว้วางใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ถูกกฏหมาย และได้คุณภาพ เราดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการทำงานในโรงงานคู่ค้าของเรา ตลอดจนในสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และสาขาต่างๆ ของเรา เป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักความปลอดภัย กฏหมายและหลักเกณฑ์คุณภาพ

ท่านจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ายกฏหมายการค้าและเทคนิค และทำงานร่วมกับทีมที่รับผิดชอบด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ การตลาด จัดซื้อ ฝ่ายจัดการพื้นที่และสินค้าคงคลัง สาขาและศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ รวมไปถึงได้สร้างเครือข่ายในการทำงานกับคู่ค้ารายต่างๆ และหน่วยงานที่ดูแลด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆ

เรามีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในกระบวนการซัพพลายเชน ที่ยังคงทำงานเป็นอิสระและสร้างผลงาน ท่านอาจได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับและนโยบาย หรือท่านอาจได้ร่วมงานกับทีมสินค้าอาหารสด สินค้าบริโภค เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือสินค้าเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเชี่ยวชาญของท่าน

สาขาที่ใหญ่ที่สุดของเรา บางสาขาเก็บสินค้าไว้ในคลังกว่า 50,000 SKUs ทั้งสินค้าแบรนด์ของเราเองและแบรนด์อื่นๆ ซึ่งหมายความว่าฝ่ายกฏหมายการค้าและเทคนิคของเราต้องมีความรอบรู้และมีทักษะความชำนาญในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเหล่านี้ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้ว ท่านจะต้องมีทักษะที่ดีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีทัศนะเชิงบวกที่ว่าทุกอย่างสามารถทำให้สำเร็จได้ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน

มีหลายบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ท่านจะต้องสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนได้ รวบรวมข้อเท็จจริงสำคัญได้อย่างทันท่วงที มีสติแม้อยู่ในภาวะกดดัน และสามารถตัดสินใจได้ นอกจากนี้ เรายังต้องการให้ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและสามารถชี้แจงเหตุผลเพื่อสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ท่านเสนอได้ สำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ท่านอาจต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทาง เช่นมีวุฒิการศึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันนับว่ามีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นเสมอไป เรามีตำแหน่งที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันออกไป ทั้งสำหรับระดับผู้จัดการและสำหรับผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!