ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

 • ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

  ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจของเราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สโตร์ดำเนินการได้อย่างสะดวกและดีมากขึ้น

  Colleagues having a team meeting
 • ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

  เราคุยกับพนักงานสโตร์เพื่อค้นหาสิ่งที่สำคัญสำหรับเพื่อนพนักงาน และลูกค้า

  One-to-one meeting between Support Office staff member and Store colleague
 • ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

  เราช่วยกันแก้ไขทุกปัญหาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากธุรกิจค้าปลีกของเรา

  Colleagues at their work stations in the office

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่ววมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

เราให้การสนับสนุนสาขาและเพื่อนร่วมงานของเราในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าทุกครั้งที่พวกเขาเลือกมาหาเรา

เราสร้างประสบการณ์น่าประทับใจเหล่านี้ด้วยการ:

 • รับฟังเพื่อนร่วมงานและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่มี
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เรียบง่าย จริงใจ และเข้าอกเข้าใจ
 • สนับสนุนทีมงานของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 • ร่วมกับสาขาในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การให้บริการของเรา
 • สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในค่านิยมและยุทธศาสตร์

ท่านอาจได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานของเราคนใดคนหนึ่งใน 50,000 คนในประเทศไทย – ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับกลาง ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ทีมงานในสำนักงานใหญ่ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานในสาขาต่างๆ ของเราและในศูนย์กระจายสินค้า

ท่านอาจร่วมงานกับฝ่ายสื่อสารและวางแผน (Communication and Planning) ท่านจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ในประเทศเพื่อให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าของเราได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างถูกที่และถูกเวลา หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติการ (Operations Development) ในบทบาทนี้ ท่านจะช่วยปรับปรุงสิ่งที่มีความสำคัญกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เช่น ดูแลให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีครบถ้วนอยู่เสมอ รวมถึง ทำให้ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • มุ่งมั่นอุทิศตนและทำงานโดยให้ความสำคัญแก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 • รักในงานและมีความกระตือรือร้น
 • มีความกระตือรือร้นที่จะหาวิธีและช่องทางในการพัฒนาธุรกิจ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านข้อมูล

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!