ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  หากท่านมีความชอบในการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้อื่น ที่นี่เหมาะสมสำหรับท่าน

  3 colleagues in an office having a conversation
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  เรากำลังมองหาคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างท่าน

  A colleague holding a sign and a poster
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  ความสุขของพนักงาน คือความสุขของลูกค้า เราพยายามเต็มที่ที่จะทำให้เทสโก้โลตัสเป็นสถานที่ทำงานที่น่าร่วมงานที่สุด

  Personnel

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

ด้วยพนักงานจำนวน 50,000 คน เทสโก้ โลตัส คือหนึ่งในบริษัทเพื่อผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เรามีเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน กล่าวคือ: ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่มีความสำคัญให้ดีขึ้นด้วยกัน เราทำความเข้าใจว่าสิ่งใดมีความสำคัญต่อเพื่อนร่วมงานของเรา และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น เราดำเนินการโครงการต่างๆ ในประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในระดับโลก ขนาดธุรกิจของเราที่ครอบคลุมในหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เราสามารถนำเสนออาชีพที่น่าตื่นเต้นในฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างหลากหลายพร้อมทั้งสามารถเสนอโอกาสต่างๆ มากมายในการร่วมงานกับเรา

ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคคลหลากหลาย – ตั้งแต่ทีมงานระดับกลาง ไปจนถึงทีมผู้บริหารระดับสูง และทีมงานอื่นๆ ในสำนักงาน ในสาขาหรือในศูนย์กระจายสินค้า

ท่านอาจได้ร่วมงานกับฝ่ายปฏิบัติการของเรา สำหรับบทบาทหน้าที่นี้ ท่านจะได้ร่วมงานกับผู้บริหารของเทสโก้เพื่อมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถโดดเด่นและพัฒนาพวกเขาให้เป็นผู้นำธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน ซึ่งอาจมาจากส่วนใดก็ได้ – ไม่ว่าจะเป็นจากสาขาขนาดใหญ่หรือระดับภูมิภาค ไปจนถึงผู้มีบทบาทหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ ทีมผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะให้การสนับสนุนแก่ทีมปฏิบัติการ ซึ่งหมายรวมถึง ทีมทาเล้นต์ อะเคเดมี่ ทีมสรรหาบุคลากร ทีมรีวอร์ด ทีมบริการพนักงานต่างชาติ ทีมเงินเดือน และทีมลูกจ้างสัมพันธ์

โอกาสมีไม่จำกัด ท่านอาจเป็นผู้ออกแบบระบบการให้ผลตอบแทนและช่วยทำความเข้าใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน หรือทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ศูนย์กระจายสินค้า ท่านอาจจัดการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังทักษะในการเป็นผู้นำหรือหาวิธีการที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าท่านจะทำงานด้านใด เพื่อนร่วมงานของเราบอกเราเสมอว่าพวกเขาตระหนักดีถึงคุณค่าในสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

ท่านต้องใส่ใจเพื่อนร่วมงานในเทสโก้เป็นสำคัญไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด – เพื่อที่พวกเขาจะทำสิ่งเดียวกันนั้นให้แก่ลูกค้าของเรา ผู้นำต้องมีทักษะหลักสำคัญห้าประการคือ: ความเข้าใจและเห็นใจ, ความร่วมมือร่วมใจ, การสร้างสรรค์นำพาธุรกิจสู่อนาคต, ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย และ การตัดสินใจและตอบสนอง ในฐานะผู้บริหารในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท่านต้องแสดงออกซึ่งทักษะสำคัญเหล่านี้ทุกวันพร้อมๆ กับมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน และที่สำคัญยิ่งไปกว่า ท่านต้องมีค่านิยมและความเชื่อที่แน่วแน่ ที่จะไม่เกรงกลัวสิ่งใดและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!