ฝ่ายกฏหมาย

 • ฝ่ายกฏหมาย

  หากท่านเป็นผู้ที่ชอบความหลากหลาย ที่นี่เหมาะสมสำหรับท่าน ทีมงานฝ่ายกฏหมายของเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทุกๆฝ่ายในองค์กร

  4 colleagues sitting down in an office having a discussion
 • ฝ่ายกฏหมาย

  หากท่านเป็นคนใส่ใจในรายละเอียด ที่นี่เหมาะสำหรับท่าน

  A man in a suit signing a document
 • ฝ่ายกฏหมาย

  เราบริหารจัดกาความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับเทสโก้โลตัส

  A pile of filed documents

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างหมาะสม

นี่เป็นโอกาสดีในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติที่มีสาขาปฏิบัติการขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ งานที่เราทำมีความสำคัญ น่าสนใจ ท้าทาย และมีความหลากหลาย ท่านจะได้ร่วมงานกับผู้บริหารระดับสูงในเทสโก้ โลตัส มอบคำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจและดูแลแบรนด์สินค้าของเรา ท่านจะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทเพื่อผู้บริโภคที่เป็นที่รู้จักมากมาย รวมถึงรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น หน่วยงานด้านกฏระเบียบ และบริษัทกฏหมายชั้นนำต่าง ๆ

ท่านจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ทุกแผนกในเทสโก้ โลตัส ซึ่งหมายรวมถึง ทีมงานในฝ่ายอาหารสด อุปกรณ์เครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การตลาด การเงิน อสังหาริมทรัพย์ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และท่านจะได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ อาทิ รัฐบาล คู่ค้า หน่วยงานด้านกฏระเบียบ และบริษัทที่ปรึกษากฏหมายต่างๆ

ท่านจะได้จัดการกับประเด็นต่างๆ ที่บริษัทค้าปลีกที่มีช่องทางการขายที่หลากหลายพึงจะได้พบ ท่านจะมีบทบาทที่แตกต่างมากมาย ตั้งแต่ให้คำปรึกษาฝ่ายอาหารสดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกับแบรนด์สินค้าระดับโลก ไปจนถึงการแจ้งให้ทีมงานภายในทราบถึงระเบียบบังคับใหม่ ท่านอาจได้ทำงานในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินหรือการซื้อกิจการ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และกฏหมายการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนร่วมงานกับทีมงานท้องถิ่นและในระดับสากล

ท่านต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือในบริษัทที่ปรึกษากฏหมายชั้นนำ ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้ ท่านต้องมีความซื่อตรงและมีทักษะในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการเขียนและการพูดที่ดีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!