ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

 • ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

  เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยสนับสนุนธุรกิจของเรา

  Colleagues sitting in a conference room with their laptops having a conference meeting with others v
 • ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

  เราทำงานร่วมกันเพื่อคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  A colleague at the self service checkout
 • ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

  เราใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้ลูกค้าจับจ่ายสินค้าอย่างสะดวกสบายมากขึ้น

  4 colleagues having a meeting, 2 have their laptops open with a TV monitor in the background

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะกรเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และการตอบสนองอย่างเหมาะสม

ด้วยการเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทยที่มียุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง เราจึงมีศักยภาพเหนือใคร ในการมอบโอกาสให้ท่านได้เติบโตและพัฒนาในสายงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย  เราใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อธุรกิจต่างๆ ของเราไว้ด้วยกัน – เชื่อมโยงสาขาเครือข่าย ศูนย์กระจายสินค้าและสำนักงานใหญ่ – ตลอดจนสร้างช่องทางให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกจับจ่ายสินค้าออนไลน์ได้ เราให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เราจึงสร้างสรรค์และบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง เทสโก้ โลตัส จึงเป็นสถานที่ที่ท่านจะได้พัฒนาทักษะในเส้นทางอาชีพนี้ได้อย่างตื่นเต้นอยู่เสมอ

เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในทุกๆ เรื่องที่เราทำ ดังนั้น ท่านจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกส่วนธุรกิจของเรารวมถึงผู้ขายและให้บริการจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อนร่วมงานของท่านจัดวางสินค้าใหม่ในสาขาไปจนถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่มีความหลากหลายและได้รับประสบการณ์จากการทำงานข้ามสายงานนี้
 

ท่านอาจได้ร่วมงานกับทีมใดทีมหนึ่งของเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะความชำนาญและความสนใจของท่าน
 
ทีมโครงสร้างพื้นฐาน:  ดูแลและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของเรา
ทีมบริหารโครงการ: นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ:  สร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมงานและเพื่อบริการลูกค้า


   

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของเรา เราจึงมองหาผู้ที่มีใจบริการและมีทัศนคติเชิงบวก และที่สำคัญยิ่ง ท่านจะต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เข้าใจ และสามารถชี้โอกาสเพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา ท่านจะทำงานร่วมกับเราได้เร็วขึ้น หากท่านมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทผู้ขายและให้บริการระดับชั้นนำ มีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!