ฝ่ายจัดซื้อ

 • ฝ่ายจัดซื้อ

  เราเป็นฝ่ายที่จัดการเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจของเทสโก้โลตัสทั้งหมด

  A colleague writing with a pen on a document whilst another colleague has hands clasped together wit
 • ฝ่ายจัดซื้อ

  เรามีอำนาจในการต่อรองทางธุรกิจเพื่อวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในแง่ของการบริการ และคุณภาพจากผู้ผลิต

  2 people shaking hands
 • ฝ่ายจัดซื้อ

  เราสร้างความสัมพัธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นมิตรกับผู้ผลิตของเรา

  Corporate Purchasing

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

ภารกิจของเราคือ การรับผิดชอบในการจัดซื้อสรรหาสินค้าและบริการต่างๆ ที่เทสโก้ จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ— มากกว่าเป็นการจัดซื้อสรรหาสินค้าต่างๆ เพื่อการนำไปจำหน่าย

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนี้ ในการทำงาน ท่านอาจได้ร่วมงานกับธุรกิจในส่วนต่างๆ ของเทสโก้ โลตัส ไม่ว่าจะเป็นทีมงานในฝ่ายอาคารสถานที่ การตลาด การเงิน กฏหมาย สาขา และอื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในการทำงานของท่าน พันธมิตรที่เราเลือกที่จะทำธุรกิจด้วยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับความสำเร็จของเรา และเราต้องพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปในทางที่ดีและยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราและคู่ค้าของเราในระยะยาว

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากมาย อาทิ: ตู้แช่เย็น ไฟแสงสว่าง รถเข็น ตะกร้าใส่ของ เครื่องเก็บเงิน กระดาษคิดเงิน สถานที่จอดรถ โครงยันหลังคา สถานที่รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ ป้าย เครื่องผลิตน้ำ รถลาก ขอบหุ้มชั้นวาง เครื่องเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย เรายังจัดหาบริการต่างๆ มากมาย อาทิ บริการให้คำปรึกษา บริการสรรหาบุคลากร บริการการเดินทาง การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเงินการธนาคาร การรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด การจัดส่งพัสดุและเอกสาร และการกระจายสินค้า (เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าของเราทั้งทางรถ รถไฟ และทางเรือ) รวมถึงบริการด้านพลังงาน บริการคลังสินค้า และบริการจากศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ

Commercial acumen

Great communication skills

Analytical skills

Influencing skills

Our core leadership skills

 

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!