ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

 • ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

  หากท่านต้องการคืนประโยชน์สู่สังคม ที่นี่เป็นที่ที่เหมาะกับท่าน เพราะท่านสามารถเป็นผู้นำเพื่อนพนักงานในโปรแกรมอาสาสมัครต่างๆได้

  A colleague in a squatting position with gloves on and painting
 • ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

  ท่านสามารถเป็นผู้นำริเริ่มในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับเรา

  Tesco Lotus Zero signs
 • ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

  มากไปกว่านั้น ท่านยังสามารถสร้างแผนงานใหม่ๆในการช่วยเหลือเยาวชนอีกด้วย

  A group of young boys in Tesco t-shirts kneeling and colleagues behind them

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์พื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ ความรักและความพึงพอใจจากลูกค้าคือสิ่งที่เราต้องการ นี่คือวิสัยทัศน์ของเรา และเป็นหน้าที่ของฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริง

เราทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนที่มาติดต่อกับเทสโก้ โลตัส ได้รับประสบการณ์ที่ดี ทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคนในชุมชน เราเชื่อว่าไม่ใช่แค่เพียงราคา คุณภาพ และความสะดวกสบายเท่านั้นที่มีความสำคัญ– ลูกค้ายังต้องการที่จะทราบว่าเทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นยืนหยัดเพื่อสิ่งใด และมีส่วนช่วยสังคมไทยได้อย่างไร จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ของเทสโก้

ในบทบาทนี้ ท่านจะได้ร่วมงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากส่วนธุรกิจต่างๆ ; ทั้งจากทีมผู้บริหารระดับสูงไปถึงเพื่อนร่วมงานของเราจากหนึ่งใน 50,000 คน ท่านจะมีโอกาสได้ติดต่อสร้างเครือข่ายกับผู้แทนจากทั้งภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานด้านกฏระเบียบ รวมถึงสื่อต่างๆ

หากท่านร่วมงานกับฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ท่านจะได้ร่วมงานกับหนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา:

 • การสื่อสารนอกองค์กร (External Communications)
 • การสื่อสารภายในองค์กร (International Communications)
 • ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations)
 • รัฐสัมพันธ์ (Government Relations)

โครงการต่างๆ ที่ท่านอาจมีส่วนร่วมดำเนินการคือ:

โครงการเทสโก้เพื่อมูลนิธิไทย: ตั้งแต่ปี 2545 เราได้มอบทุนการศึกษากว่า 27,000 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ รวมถึงทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โครงการแบ่งปันความเชี่ยวชาญสู่นักธุรกิจไทย: เราช่วยเกษตรกรไทยและนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานโลกเพื่อให้สามารถส่งออกสู่สากลได้

ท่านต้องเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง – ให้แก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และสังคมไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนที่ท่านได้พบและได้ทำงานอย่างเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ท่านจะต้องเป็นผู้มีความรอบคอบใส่ใจในรายละเอียดและมีทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!