เลขานุการ งานจัดการทั่วไป

 • เลขานุการ งานจัดการทั่วไป

  ท่านจะถือเป็นจุดสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะท่านช่วยเหลือเพื่อนพนักงานให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด

  A colleague sitting at her work station and talking on the telephone.
 • เลขานุการ งานจัดการทั่วไป

  ท่านจะคอยสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการ

  2 colleagues having a conversation
 • เลขานุการ งานจัดการทั่วไป

  ความรู้ความสามารถในการทำงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการประสานงานของเพื่อนพนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

  A colleague with files and a notebook diary in one hand and a paper in/out tray in the other

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ธุรการมีความสำคัญอย่างยิ่ง ธุรกิจของเราไม่อาจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นหากขาดบุคลากรเหล่านี้ เราทำงานหนักเพื่อเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เพื่อนร่วมงานของเราอาจต้องใช้ เพื่อประกอบการประชุมและการตัดสินใจเพื่อลูกค้าและธุรกิจของเรา เรายังทำหน้าที่เสมือนผู้จัดการตารางเวลา คอยดูแลให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในที่ๆ ควรอยู่ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม

เรามีเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ทุกแผนกในทุกส่วนธุรกิจของเรา ไม่ว่าท่านจะสนใจงานด้านใด เราแน่ใจว่าจะมีบทบาทหน้าที่สำหรับท่าน หากท่านสนในงานด้านแฟชั่น ท่านจะมีความสุขในการทำงานร่วมกับธุรกิจด้านเสื้อผ้าของเรา หากท่านสนใจด้านวิชาการ ท่านอาจร่วมงานกับฝ่ายกฏหมายการค้าและเทคนิค และหากท่านชอบการประสานงาน ท่านอาจร่วมงานกับฝ่ายองค์กรสัมพันธ์หรือฝ่ายการตลาด

 

ท่านจะช่วยอำนวยการให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรายงานสำหรับการประชุม จัดตารางเวลา และประสานงานกับทุกคนในทีม ธุรกิจของเราสร้างผลสำเร็จยิ่งใหญ่ ดำเนินไปอย่างฉับไว หลากหลาย และท้าทาย

เจ้าหน้าที่ธุรการของเราจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม รวมถึงทักษะด้านการพิมพ์และการบริหารจัดการข้อมูล ต้องทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อนำเสนอผลงาน และเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง สำคัญยิ่งที่เจ้าหน้าที่ธุรการต้องสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ เราจึงมองหาผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่นเป็นมิตรที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราเป็นสถานที่ที่น่าทำงาน เรามองหาผู้ที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในรายละเอียด และมีทักษะในการจัดระบบที่ดี

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!