ฝ่ายการเงิน

 • ฝ่ายการเงิน

  การวิเคราะห์ของท่านจะสามารถบ่งบอกถึงการตัดสินใจทางธุรกิจได้

  A colleague working at his workstation on a computer screen showing graphs and charts
 • ฝ่ายการเงิน

  เรามีหลากหลายบทบาทในฝ่ายการเงินให้กับท่าน ทุกๆบทบาทมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

  2 colleagues sitting in an office and having a conversion.
 • ฝ่ายการเงิน

  ฝ่ายการเงินของเรามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

  Laptop, notebook,smartphone and an open folder showing graphs and charts. 3 colleagues in the backgr

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

เราคือพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับผู้นำในเทสโก้ โลตัส ทักษะความชำนาญและความรู้ของทีมการเงินเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจของเรา – และนั่นหมายความว่าบุคลากรในบทบาทนี้เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย ในการทำงานร่วมกับเรา ท่านจะมีโอกาสพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการภายในองค์กร – จากการทำงานร่วมกับสาขา ศูนย์กระจายสินค้า หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ และองค์กรพันธมิตร อย่าง บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และเนื่องจากการทำงานในฝ่ายการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อธุรกิจของเรา เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความเชี่ยวชาญและการพัฒนาศักยภาพของท่าน เราประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงองค์กรด้านวิชาชีพต่างๆ อาทิ CIMA เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เราคาดหวังให้ทีมการเงินชี้แนะ ให้ทิศทางทางธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะทำให้ทีมการเงินได้ประสานงานกับทีมผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกส่วนธุรกิจ ได้ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายในการทำงานกับฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีกที่เป็นหัวใจหลักในธุรกิจของเทสโก้ โลตัส ตลอดจนทีมงานในธุรกิจอื่นๆ เช่น มอลล์ ออนไลน์ ธุรกิจการให้บริการบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส และดันฮัมบี้ส์ นอกจากนี้ ท่านยังจะมีโอกาสได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกเทสโก้ โลตัส อีกด้วย อาทิ บริษัทวางแผนจัดการกลยุทธ์ บริษัทผู้ตรวจสอบ และผู้จัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่เทสโก้ โลตัส

ท่านอาจร่วมงานกับหนึ่งใน 6 แผนกของฝ่ายการเงินของเรา

 • การเงินเพื่อการพาณิชย์
 • บริการค้าปลีก
 • การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การเงิน
 • การภาษี
 • การบัญชี

 • มีความรอบรู้ด้านธุรกิจการพาณิชย์
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้นำส่วนธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
 • สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
 • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น
 • ปรารถนาที่จะเติบโตด้านอาชีพกับเทสโก้ โลตัส
 • มีทักษะความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!