ฝ่ายวางแผนพัฒนาธุรกิจ

 • ฝ่ายวางแผนพัฒนาธุรกิจ

  เรามีข้อมูลเชิงลึก ซึ่งทำให้เราสามารถชี้แนะองค์กรสู่ความสำเร็จได้

  3 colleagues having a meeting showing charts and diagrams on a white board
 • ฝ่ายวางแผนพัฒนาธุรกิจ

  เราพยายามทำให้ข้อมูลทันสมัยเอยู่สมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา

  3 colleagues having a conversation
 • ฝ่ายวางแผนพัฒนาธุรกิจ

  เป้าหมายของเราคือการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

  A colleague holding a document

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

เราให้ความสนใจและศึกษาประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยศึกษาข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ เพื่อชี้โอกาสทางธุรกิจให้แก่เทสโก้ โลตัส โดยประสานความร่วมมือกับทุกส่วนธุรกิจ ในปีที่ผ่านมา เรามีบทบาทสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์หลักด้านต่างๆ ให้แก่องค์กร และนับเป็นช่วงเวลาท้าทายที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าของเรา

 • เพื่อนร่วมงานในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
 • เพื่อนร่วมงานในฝ่ายการเงิน
 • เพื่อนร่วมงานในฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • เพื่อนร่วมงานในฝ่ายกฏหมาย

เมื่อมาร่วมงานกับเรา ท่านจะมีส่วนร่วมในโครงการที่มีความท้าทายและน่าตื่นเต้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจของเราในอนาคต และเนื่องจากขนาดและความหลากหลายในธุรกิจของเรา ท่านจะได้ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับธุรกิจในส่วนต่างๆ ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึง ไฮเปอร์มาร์เก็ต การค้าปลีกอาหารไปถึงธุรกิจเสื้อผ้า ตลอดจนการให้บริการด้านการเงินและธุรกิจออนไลน์

 • สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนยุทธศาสตร์
 • มีทักษะความชำนาญในการคิดวิเคราะห์
 • สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • มีปฏิภาณทางธุรกิจ

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!