ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

 • ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

  ห้างสรรพสินค้าของเราถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตที่สุดในธุรกิจในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

  Picture of the entrance of a Tesco Lotus extra store
 • ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริง และร่วมมือทางธุรกิจกับคนที่ถูกต้อง และเหมาะสม

  A busy shopping centre with customers wandering about
 • ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

  เราเป็นผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม เราจึงสามารถมอบสิ่งที่ดี และทันสมัยที่สุดให้กับลูกค้า

  A busy shopping centre with customers wandering about

ข้อมูลสำคัญ

ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องการ

 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตร และเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

ธุรกิจการจัดการพื้นที่ คือการประสานงานร่วมกับผู้ขายรายต่างๆ ของเรา เพื่อมอบสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการ

ในการเป็นผู้จัดการฝ่ายพื้นที่ (Mall Manager) ท่านจะได้ร่วมงานกับธุรกิจที่กำลังเติบโตและมีความแปลกใหม่ ได้ร่วมงานกับผู้บริหารระดับสูงในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ สำหรับธุรกิจค้าปลีกตลอดจนเสนอทิศทางผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยม

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งหมายรวมถึง พื้นที่ในการขาย ศูนย์อาหาร และภัตตาคารต่างๆ หน้าที่ของท่านรวมถึง การพัฒนาพื้นที่และการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่นการให้เช่าพื้นที่แบบถาวร การเช่าคีออส (Kiosk) ร้านค้าชั่วคราว บูธสินค้า และศูนย์อาหาร

ท่านจะสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้เช่าพื้นที่ประจำจากต่างประเทศรายต่างๆ และเสนอแนวทางความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปสู่เทสโก้ในมาเลเซีย และโฮมพลัส ในเกาหลี

บทบาทนี้เป็นงานที่ท้าทายและเรารับประกันได้ว่าท่านจะได้ประสบการณ์และคุณค่าจากการเดินทางบนเส้นทางนี้

ทีมสำรวจพื้นที่

ฝ่ายปฏิบัติการสาขา

ทีมก่อสร้างและการเงิน

พันธมิตรค้าปลีก

งานในตำแหน่งนี้เป็นงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และท่านจะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลมากมายหลากหลาย ในหนึ่งวัน บทบาทหน้าที่ของท่านอาจแบ่งได้เป็นสี่ด้าน

 • หาลูกค้าที่มีศักยภาพ ใช้ข้อมูลวิจัยการตลาดในการวิเคราะห์และคัดเลือกร้านที่เหมาะสมสำหรับมอล์ลของเรา
 • รักษาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีไว้โดยการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ อาทิ ช่วยจัดทำแผนการตลาดและสร้างชื่อให้ร้านเติบโต
 • สร้างธุรกิจใหม่โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ขายและร้านต่างๆ ที่เป็นที่นิยม
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ขายและร้านค้าต่างๆ ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายพื้นที่ (Mall Manager) ท่านต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าและทิศทางธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตในประเทศไทย

ท่านต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ตลอดจนพันธมิตรกลุ่มต่างๆ ของเราได้ ท่านต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนที่ท่านร่วมงานด้วย

หากท่านมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในบทบาทนี้

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกันและตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!