ผู้จัดการร้าน

 • ผู้จัดการร้าน

  พนักงานที่มีความสุขทำให้สโตร์น่าจับจ่ายมากขึ้น

  Shop floor image
 • ผู้จัดการร้าน

  การเป็นผู้นำที่ดีคือการสอนงาน และติดตามผลงานของทีมงาน

  Shop floor image
 • ผู้จัดการร้าน

  ทีมงานของเราร่วมกันสร้างเวลาดีดีกับลูกค้า

  Shop floor image

ข้อมูลสำคัญ

ช่วงเวลาทำงาน: หลากหลาย
ผลตอบแทน: ดีและแข่งขันได้ในตลาด
สถานที่ทำงาน: ทั่วประเทศ

 

การก้าวมาเป็นผู้จัดการสาขาของเทสโก้ โลตัส จะทำให้ท่านมีบทบาทหน้าที่อันโดดเด่น ในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการผลักดันให้ทีมงานขนาดใหญ่ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายอันท้าทายที่ได้วางไว้

ท่านจะทำงานท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่ต่างมีความมุ่งมั่นเดียวกันในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า – เพื่อนร่วมงานที่จะมีท่านเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ การแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าควรเป็นเช่นไร ถือเป็นการสอนทีมงานของท่านให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

นี่คือบทบาทที่ผู้จัดจัดการสาขาจำเป็นต้องมี รวมไปถึง การเข้าสัมผัสลูกค้าโดยตรง และช่วยเหลือทีมงาน เพื่อสร้างความแตกต่างในมุมมองของลูกค้า

 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสาขา (Store Operations Manager)
 • ทีมบริหารของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานของท่าน
 • ลูกค้าของท่าน
 • ทีมงานจากสำนักงานใหญ่
 • ศูนย์กระจายสินค้า
 • ชุมชนในท้องถิ่น

งานในตำแหน่งนี้มีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายและไม่มีวันใดที่จะเหมือนกัน ในฐานะผู้จัดการ ทุกคนจะคาดหวังให้ท่านขับเคลื่อนทีมงานให้ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่น และก้าวไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้น เรามีแนวทางการปฏิบัติงานที่ท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้

มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบมากมายให้ท่านเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสาขาที่ท่านดูแลว่าเป็นสาขาประเภทใด Extra Stores ที่มีรายได้หลายล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ หรือ เป็นสาขาท้องถิ่นใจกลางชุมชน แต่ละสาขาต้องการผู้จัดการที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ที่จะสามารถให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าของเราได้

สำหรับธุรกิจค้าปลีก บทบาทนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง ท่านต้องทำงานในสาขาสัปดาห์ละห้าวัน โดยเวลาทำงานต้องสอดคล้องกับเวลาเปิดทำการของสาขา – และบางสัปดาห์ท่านต้องทำงานในวันเสาร์อาทิตย์หรือเข้ากะกลางคืน

อย่างไรก็ดี ท่านจะได้ยินจากผู้จัดการสาขาต่างๆ ว่า งานนี้เป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ความสำเร็จที่ท่านได้ทำในแต่ละวัน และในด้านโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพกับเรา

ในการเป็นผู้นำ ท่านต้อง:

 • ส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานที่สนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานนอกเหนือจากสาขาที่ดูแล เช่นเพื่อนร่วมงานในศูนย์กระจายสินค้า หรือที่สำนักงานใหญ่
 • รับฟังทีมงาน เปิดกว้าง ยินดีที่จะเรียนรู้ และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้ในการพัฒนาธุรกิจ
 • ทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ให้เพื่อนร่วมงานรู้จักท่านและจุดยืนของท่าน
 • สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
 • รู้จักตนเองว่าจะทำงานให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้หากเกิดความผิดพลาด

ในฐานะผู้จัดการ ท่านต้อง:

 • บริหารจัดการผลกำไรขาดทุนของสาขาของท่าน
 • ดำเนินการเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าโดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาศักยภาพของทีมงาน ให้คำติชม สอนงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและให้กำลังใจ
 • มองหาผู้มีความสามารถโดดเด่น ช่วยเป็นพี่เลี้ยง และสนับสนุนให้เติบโตเป็นผู้นำในอนาคต
 • จัดหาเครื่องมือสนับสนุน หลักสูตรการฝึกอบรม ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่เพื่อนร่วมงาน
 • มีแผนงานที่ชัดเจน และมีทีมงานที่พร้อมรับมือกับกิจกรรมต่างๆ เช่น งานอีเวนต์ และงานเทศกาลต่างๆ
 • ให้เวลากับชุมชนในท้องถิ่น และปฏิบัติตัวเป็นเพื่อนบ้านที่มีความรับผิดชอบ

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!