หัวหน้าแผนก

 • หัวหน้าแผนก

  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มความสามัคคีในทีม

  5 colleagues on the shop floor,with one colleague holding a bunch of flowers and celebrating an occa
 • หัวหน้าแผนก

  ช่วยแหลือลูกค้าที่จุดบริการสินค้า

  Colleague helping a customer
 • หัวหน้าแผนก

  นี่คือสิ่งที่พวกเราทำ – แบ่งปันความรุ้กับเพื่อนร่วมงาน

  2 colleagues in the fruit section of the shop floor

ข้อมูลสำคัญ

ช่วงเวลาทำงาน: หลากหลาย

ผลตอบแทน: ดีและแข่งขันได้ในตลาด

สถานที่ทำงาน: ทั่วประเทศ

 

การเป็นผู้จัดการที่เทสโก้โลตัส ทำให้ท่านมีบทบาทในการร่วมสรรค์สร้างสิ่งที่สำคัญให้ดียิ่งขึ้น เพิ่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และ ชุมชนของเรา

เป็นโอกาสที่ท่านจะใช้ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ และสัญชาตญาณ ในการไขว่คว้าหาโอกาส และหาวิถีทางในการทำงานที่ดีกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้าของเรา

ท่านจะเป็นแบบอย่างในการทำงาน และช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้จักและรักในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา รวมถึงทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อชุมชน และพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากเพียงใด

ท่านจะมีโอกาสพัฒนาทีมงานของท่าน – มองหาผู้มีความสามารถโดดเด่น จัดหาการฝึกอบรมให้แก่ทีมงาน ให้ข้อติชมรวมถึงให้การสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ

เราคาดหวังให้ท่านเพิ่มยอดขาย สร้างผลกระทบและผลงานให้กับแผนกของท่าน พร้อมกับดำเนินการให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับกฏระเบียบต่างๆ ตลอดจนทุกคนพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่แบบถูกที่ถูกเวลา นี่คือบทบาทที่ผู้บริหารพึงมี: ออกจากห้องทำงานและก้าวออกมาเพื่อนำทีมอยู่เบื้องหน้า – ในสาขาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

 • ผู้จัดการร้านของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานในทีมบริหารของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานของท่าน
 • ลูกค้าของท่าน
 • ชุมชนของท่าน

บทบาทนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานสำหรับงานในสาขา – เป็นที่ที่กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น: เป็นที่สร้างรายได้ เป็นที่พิสูจน์คุณค่าของเรา และแสดงให้โลกได้เห็นว่าเราคือใคร

เป็นงานที่ต้องลงมือปฏิบัติและไม่มีวันใดที่จะเหมือนกัน ในฐานะผู้จัดการ ทุกสายตาจะจับจ้องอยู่ที่ท่าน คาดหวังว่าทุกคนจะทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งมั่น และก้าวไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อช่วยให้ท่านทำงานได้สำเร็จในสภาวะแวดล้อมที่ทุกสิ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วนี้ เรามีแนวทางการปฏิบัติงานที่ผ่านการศึกษามาแล้วให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้น

งานในตำแหน่งนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง: ท่านต้องทำงานห้าวันต่อสัปดาห์ โดยมีตารางการทำงานที่ต้องสอดคล้องกับเวลาเปิดทำการ – รวมถึงต้องทำงานในวันหยุดและในช่วงกลางคืนบางครั้ง

งานนี้เป็นงานที่จะมอบคุณค่าให้ท่านอย่างไม่น่าเชื่อ – ทั้งในด้านการทำงานวันต่อวัน หรือในด้านอนาคตทางอาชีพของท่านกับเรา

ท่านจะเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงาน สร้างความภักดีและให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ท่านต้องมีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ สามารถฝึกอบรมทีมงาน และปฏิบัติตามคู่มือในการปฏิบัติงานได้

ตำแหน่งนี้เป็นบทบาทสำหรับผู้ที่มีความรักในธุรกิจค้าปลีก– แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราต้องการให้ท่านให้ความสำคัญกับผู้อื่นเป็นที่ตั้งในทุกสิ่งที่เราทำ:

 • พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบัติที่ดีต่างๆ
 • มีบุคลิกอบอุ่น พร้อมให้การต้อนรับ และให้เวลาในการทำความรู้จักและรับฟังผู้อื่น
 • สร้างจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงานที่แน่นแฟ้นครอบคลุมไม่เพียงแต่ในร้านเท่านั้น

และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ท่านต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ:

 • มองการณ์ไกลและไขว่คว้าโอกาส
 • ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • พัฒนาก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและนำพาทีมงานให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน
 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้สิ่งต่างๆ จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • รู้ว่าจะพัฒนาให้ตนเองให้ทำงานได้เต็มความสามารถได้อย่างไร – และก้าวล้ำความคาดหวัง

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!