Checkout sales assistant showing a receipt to customer

งานในฝ่ายปฏิบัติการสาขาและศูนย์กระจายสินค้า

หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเทสโก้โลตัสคือ ฝ่ายปฏิบัติการสาขาและศูนย์กระจายสินค้า เรามีเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าอันทันสมัยจำนวน 5 แห่ง และสาขาต่างๆ กว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศ

ทำงานในสาขาต่างๆ ของเรา

ทีมบริการ ณ จุดขาย เป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะบทบาทใด เราต่างภาคภูมิใจที่ได้มอบความอบอุ่นและบริการให้แก่ลูกค้าของเรา ทุกคนในเทสโก้โลตัส ต่างทำงานเพื่อให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้เราสามารถทุ่มเทให้กับลูกค้าได้เต็มที่ เมื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม ท่านจะมีส่วนช่วยในการทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีอยู่เสมอ

หากท่านยินดีที่จะทุ่มเท ท่านจะได้ร่วมงานกับทีมงานที่พร้อมให้การสนับสนุนในบรรยากาศการทำงานที่จะทำให้ท่านมีความสุข ได้พบปะ ช่วยเหลือ และปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อทำให้เทสโก้เป็นสถานที่ที่น่าทำงานและเป็นสวรรค์สำหรับการเลือกสรรสินค้า

ดูงานในฝ่ายปฏิบัติการสาขา
Stores

รูปแบบสาขาต่างๆ ของเรา