ฝ่ายร้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา

 • ฝ่ายร้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา

  เรามีพื้นที่บริการที่หลากหลายให้กับลูกค้า

  Optician section of shop floor
 • ฝ่ายร้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา

  ผูเชี่ยวชาญทางด้านสายตาสามารถวัด และตรวจสายตาให้กับลูกค้าของเรา

  Optician Manager
 • ฝ่ายร้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา

  เรามอบทางเลือกสำหรับปัญหาสายตาที่หลากหลายให้กับลูกค้า

  4 optometrists performing an eye test

ข้อมูลสำคัญ

ช่วงเวลาทำงาน: หลากหลาย

ผลตอบแทน: ดีและแข่งขันได้ในตลาด

สถานที่ทำงาน: ทั่วประเทศ

 

ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายจากร้านตรวจวัดสายตาประกอบแว่นของเรา และเราต้องตอบสนองต่อความต้องการนั้นให้ได้ ปัจจุบัน เรามีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่าน ภายในเทสโก้ โลตัส และกำลังเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น

เรามองหาผู้ที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทาง ให้มาร่วมงานกับร้านของเรา ณ สาขาใหม่ต่างๆ ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย หนึ่งในสองตำแหน่งนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาประกอบแว่น:
ท่านจะปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะความชำนาญที่มีและเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจวัดสายตา โดยให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานของ College of Optometrists and General Optical Council (GOC) ท่านจะทำงานร่วมกับทีมงานในร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ใช้ความเชี่ยวชาญของท่าน และให้การสนับสนุนทีมงานในร้าน ให้สามารถช่วยลูกค้าเลือกแว่นตาหรือคอนเทคเลนส์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

ผู้จัดการฝ่ายร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา:
ท่านจะเป็นหัวหน้าทีมทำงานในสาขาที่ท่านดูแล สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งให้ความสำคัญในการช่วยให้ลูกค้าเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด เป็นหน้าที่ของท่านที่จะ:

 • จัดให้มีการอบรมและการสอนงานแก่เพื่อนร่วมงานในร้านอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำยอดขายให้ถึงเป้าโดยบริหารจัดการต้นทุนและบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล
 • จัดตารางเวลาทำงานสำหรับเพื่อนร่วมงานและผู้ช่วย
 • ดำเนินการเพื่อให้การตรวจวัดสายตาทำได้ง่ายขึ้นและลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้น
 • มั่นใจว่าร้านที่ท่านดูแลดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ

หากท่านต้องการร่วมธุรกิจระดับสากลในประเทศไทยและมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง นี่อาจเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับท่าน

ในบทบาทผู้จัดการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ผู้ที่ท่านจะต้องร่วมงานด้วยทุกวันคือ:

 • ผู้จัดการระดับภูมิภาค ฝ่ายร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาประกอบแว่นของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ช่วยของท่าน
 • ลูกค้าของท่าน
 • ชุมชนของท่าน

ในบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ผู้ที่ท่านจะต้องร่วมงานด้วยทุกวันคือ:

 • ผู้จัดการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานในทีมบริหารของท่านในร้านต่างๆ
 • เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ช่วยของท่าน
 • ลูกค้าของท่าน
 • ชุมชนของท่าน

ทีมงานในร้านของเราจะบอกท่านได้ว่าการทำงานในร้านนั้นให้ความรู้สึกมีคุณค่าอย่างไร ในการที่ท่านสามารถใช้ทักษะความชำนาญที่ท่านมีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าได้ทุกวัน

ทั้งสองบทบาทหน้าที่ ท่านต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและทำงานร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิด โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในการทำงาน

ในฐานะผู้จัดการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ทุกคนจะคาดหวังให้ท่านนำทีมให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ท่านต้องมีคุณสมบัติและมีทะเบียนประกอบวิชาชีพ เพื่อให้บริการด้านต่างๆ:

 • ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์
 • ก้าวนำความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
 • ให้การสนับสนุนผู้จัดการฝ่ายร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ทำหน้าที่รับผิดชอบเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ปฏิบัติภารกิจ

 
ในตำแหน่งผู้จัดการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ท่านต้องเป็นผู้ที่สามารถ:

 • พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice)
 • สร้างจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไม่เพียงแต่เฉพาะในร้าน
 • ลงมือดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • พัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลงและพาทีมงานให้ร่วมดำเนินการให้สำเร็จไปด้วยกัน

 
สำหรับบทบาททั้งสอง ท่านต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับทุกคนเป็นสำคัญไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด:

 •  
 • มีบุคลิกอบอุ่น พร้อมต้อนรับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์และให้เวลาในการทำความรู้จักผู้อื่น
 • หาวิธีในการทำงานที่ดีกว่าอยู่เสมอ
 • ทำให้เต็มความสามารถ และก้าวล้ำความคาดหวัง

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!