พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

 • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

  เรามอบการอบรมที่ถูกต้องให้กับพนักงานเพื่อพวกเขาจะได้ทำงานอย่างปลอดภัย

  Team Member
 • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพราะเรามอบสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดให้กับท่าน

  image
 • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

  นี่คือสิ่งที่เราทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

  2 colleagues wearing long sleeved thick jackets filling up food crates in the cold room

ข้อมูลสำคัญ

ช่วงเวลาทำงาน: หลากหลาย

ผลตอบแทน: ดีและแข่งขันได้ในตลาด

สถานที่ทำงาน: ทั่วประเทศ

 

การเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า (Team Member) ทำให้ท่านมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้า และในการทำให้สาขาต่างๆ ของเราได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมสรรพและทันเวลา เราต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานในศูนย์กระจายสินค้าเป็นสำคัญ กิจกรรมเหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัย บทบาทนี้จึงมีความท้าทาย และหากท่านชอบการทำงานเป็นทีม ที่นี่อาจเป็นที่ทำงานที่เหมาะกับท่าน

การเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า สามารถเปิดโอกาสทางอาชีพให้ท่านอย่างไม่น่าเชื่อ เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการของเรามากมายที่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเรียนรู้จากการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า

 • หัวหน้างานของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานของท่าน
 • ชุมชนของท่าน

งานในตำแหน่งนี้ เป็นงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายและชอบทำงานเป็นทีม คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง และรักที่จะเห็นผลงานทันที ศูนย์กระจายสินค้า เป็นที่ที่ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบมากมาย– ไม่ว่าจะเป็นการขนสินค้าจากคู่ค้าเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าของเรา หรือการหยิบสินค้าจากชั้นวางเพื่อจัดตามใบสั่ง เตรียมสินค้าให้พร้อมเพื่อจัดส่งไปยังสาขาต่างๆ ตลอดจนจัดทำบันทึกเพื่อเก็บข้อมูล และตรวจสอบว่าทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

หากต้องการร่วมงานกับเรา ท่านต้องมีใจรักในการบริการและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่ตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติใด – เพียงท่านมีความเชื่อยิ่งใหญ่ที่ว่า ท่านสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทุกคนที่ท่านให้บริการในทุกๆ วันก็เพียงพอ

ในการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้าที่ประสบความสำเร็จ ท่านต้องรักที่จะทำทุกสิ่งโดยคำนึงถึงทุกคนเป็นสำคัญ:

 • มีบุคลิกอบอุ่นและเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม
 • ลงมือปฏิบัติได้รวดเร็ว และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากศูนย์กระจายสินค้า
 • มีความมุ่งมั่นและผลักดันตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จเกิดความคาดหวัง
 • แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

ในฐานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า ท่านต้องสามารถหยิบจับและจัดเรียงสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและดำเนินการตามคู่มือด้านสุขภาพและความปลอดภัย และในบางตำแหน่ง ท่านอาจจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถยกในการปฏิบัติงาน

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!