ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  นี่คือสิ่งที่พวกเราทำ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ รู้จักทีมงานของตนอย่างแท้จริง

  3 colleagues wearing high visibility jackets and standing in our distribution warehouse.
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  แบ่งปันความรู้ที่เรามีเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับทีมงาน

  5 colleagues in the distribution centre office having a discussion
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  Our managers know how to get the best out of others.

  A colleague wearing a high visibility jacket with a document in his hand

ข้อมูลสำคัญ

ช่วงเวลาทำงาน: หลากหลาย

ผลตอบแทน: ดีและแข่งขันได้ในตลาด

สถานที่ทำงาน: ทั่วประเทศ

 

การเป็นผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส จะทำให้ท่านอยู่ ณ ศูนย์กลางการปฏิบัติการอันเป็นหัวใจในธุรกิจของเรา ท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหาร ในการนำพาเพื่อนร่วมงานให้สามารถนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ให้ลูกค้าได้ และได้ในเวลาที่พวกเขาต้องการ

เป็นโอกาสในการใช้ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ และสัญชาตญาณของท่าน ในการขับเคลื่อนปฏิบัติการในศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไขว่คว้าหาช่องทาง วิธีที่ดีกว่า และประหยัดกว่าในการทำงาน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า พร้อมๆ กับการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานอันแน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนพนักงาน

ท่านจะเป็นแบบอย่างในการทำงาน และช่วยเพื่อนร่วมงานให้สามารถส่งสินค้าสู่สาขาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยที่ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับระเบียบบังคับต่างๆ พร้อมกันนี้ ท่านจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อชุมชน และทำให้ทุกคนประจักษ์ว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้มากเพียงใด

ท่านจะได้พัฒนาทีมงานของท่าน – โดยการมองหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น จัดหาการฝึกอบรมให้แก่ทีมงาน ให้การสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มความสามารถมากยิ่งขึ้น

บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ผู้บริหารพึงมี: เป็นผู้นำให้แก่เพื่อนร่วมงานและสร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้าของเรา

 • ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานในทีมบริหารของท่าน
 • เพื่อนร่วมงานของท่าน
 • ชุมชนของท่าน

นี่เป็นบทบาทการทำงานที่มีความหลากหลายและทุกสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศูนย์กระจายสินค้า ในฐานะผู้จัดการ ทุกสายตาจะจับจ้องอยู่ที่ท่าน คาดหวังว่าทุกคนจะทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งมั่น และเดินไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อช่วยให้ท่านทำงานได้สำเร็จในสภาวะแวดล้อมที่ทุกสิ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วนี้ เรามีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้ผ่านการศึกษามาแล้ว ให้ท่านเรียนรู้เพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

งานในตำแหน่งนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง: ท่านต้องทำงานห้าวันต่อสัปดาห์ โดยมีตารางการทำงานที่ต้องสอดคล้องกับปฏิบัติการในศูนย์กระจายสินค้า

งานในตำแหน่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง– ทั้งในด้านงานที่ท่านต้องดำเนินการวันต่อวัน และในด้านอนาคตทางอาชีพกับเราที่นี่

ท่านจะเป็นผู้นำทีมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงาน และในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะถกแขนเสื้อและทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าของเรา ท่านต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหาร สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถสอนงานให้แก่ทีมงานได้ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติต่างๆ

และที่สำคัญที่สุด เราต้องการให้ท่านให้ความสำคัญกับทุกๆ คนในทุกๆ เรื่องที่ท่านทำ:

 • พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบัติที่ดีต่างๆ
 • มีบุคลิกอบอุ่น พร้อมให้การต้อนรับ และให้เวลาในการทำความรู้จักและรับฟังผู้อื่น
 • สร้างจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงานที่แน่นแฟ้นครอบคลุมไม่เพียงแต่ในศูนย์กระจายสินค้า

และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ท่านต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ:

 • มองการณ์ไกลและไขว่คว้าโอกาสต่างๆ ที่มี
 • ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • พัฒนาก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและนำพาทีมงานให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน
 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้สิ่งต่างๆ จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • รู้ว่าจะพัฒนาให้ตนเองให้ทำงานได้เต็มความสามารถได้อย่างไร – และก้าวล้ำความคาดหวัง

เราปรารถนาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่ เราจึงทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านมีความสุขในการทำงาน

 • ท่านจะได้พบกับทีมต้อนรับ ที่จะทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนในท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นมิตรต่อกัน
 • และตลอดทั้งปี ท่านจะได้รับผลตอบแทน รางวัล และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสินค้าแบรนด์ของเรา
 • ท่านจะได้รับการฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุน คำติชม และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านต้องการ

ยินดีต้อนรับสู่เทสโก้ โลตัส!