ความเป็นส่วนตัว & คุกกี้

การใช้ข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้กำกับดูแลเทสโก้ในการนำข้อมูลที่ท่านได้มอบให้ขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เทสโก้เห็นความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน จึงได้มีการจัดทำแถลงการณ์นโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของเทสโก้ เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจดทะเบียนและดำเนินการภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลปี 2541 (Data Protection Act 1998) และได้นำส่งรายงานใดๆ ให้แก่คณะกรรมการข้อมูลเสมอมา

เราจะไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลใด ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยใคร่ครวญและเจาะจงแก่เราในระหว่างกระบวนการสมัครงาน ตัวอย่างข้อมูลเหล่านี้ อาทิเช่น:

  • ชื่อของท่าน
  • ที่อยู่ของท่าน
  • หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
  • อีเมลของท่าน
  • อาชีพของท่าน

เทสโก้อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ภายในกลุ่มบริษัทของเทสโก้และเปิดเผยข้อมูลต่อที่ปรึกษาและตัวแทนต่างๆ ของเทสโก้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น การที่ท่านส่งข้อมูลให้เราถือว่าท่านได้ยินยอมเห็นชอบกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและใช้ข้อมูลของเราแล้ว

ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตัวท่าน ตัวอย่างของข้อมูลประเภทนี้ อาทิเช่น:

  • ประเภทของอินเทอร์เนต บราวเซอร์ ที่ท่านใช้งานอยู่
  • ประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
  • ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ท่านใช้เพื่อลิงก์มายังหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือหน้าโฆษณาที่ท่านใช้

คุกกี้

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใหม่ต่างๆ เรามีระบบในการจัดประเภทไฟล์คุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ระบบดังกล่าวอาจถูกปิดโดยบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของเราได้ การจัดประเภทไฟล็คุกกี้นี้ จัดทำโดยหอการค้าประเทศอังกฤษ โดยได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้ สาเหตุที่ใช้ รวมถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่ท่านจะสูญเสียไปหากท่านตัดสินใจที่จะปิดไฟล์คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราพยายามที่จะพัฒนาการทำงานของระบบในด้านความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็น text files ที่รวบรวมข้อมูลขนาดเล็กต่างๆ ที่ท่านได้ดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่าน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ คุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นกำเนิดเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นั้นอีกครั้งในคราวถัดไป หรือเว็บไซต์อื่นที่จำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้มีประโยชน์เนื่องจากคุกกี้เป็นไฟล์ที่ทำให้เว็บไซต์จำอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้

Persistent cookies - คุกกี้เหล่านี้ จะคงอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคุกกี้ ไฟล์คุกกี้เหล่านี้จะทำงานทุกครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ตัวนั้นไว้

Session cookies – คุกกี้เหล่านี้ยอมให้ผู้ปฏิบัติการเว็บไซต์วิเคราะห์เชื่อมโยงการใช้งานหรือการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้งานในระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ (browser session) การใช้งานบราวเซอร์นี้จะเริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้งานเปิดหน้าต่างบราวเซอร์ (browser window)และสิ้นสุดการทำงานเมื่อปิดหน้าต่างบราวเซอร์นั้น Session cookies ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวเมื่อท่านปิดบราวเซอร์ session cookies จะถูกลบทั้งหมด

คุกกี้ทำหน้าที่หลายอย่างแตกต่างกัน เช่น ให้ท่านสามารถเลื่อนไปยังหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จดจำความชอบของท่าน และโดยทั่วไปแล้วทำให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ยังช่วยทำให้โฆษณาต่างๆ ที่ท่านเห็นออนไลน์มีความเกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับความสนใจในด้านต่างๆ ของท่านมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้ที่ www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu.

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์

บัญชีรายการคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ ได้แสดงไว้ด้านล่างนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้เสมอ

คุกกี้เหล่านี้ ทำให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ที่ท่านต้องการได้ สำหรับคุกกี้ประเภทที่จำเป็นต้องใช้เสมอนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อทำให้ท่านสามารถไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์และใช้ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ได้ เช่นการเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยในเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ท่านจะไม่สามารถทำรายการที่ท่านขอได้ อาทิ การนำสินค้าที่ต้องการซื้อใส่ตะกร้า หรือการจ่ายเงินออนไลน์

Performance cookies

คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยได้จากหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านยินยอมให้เราบรรจุไฟล์คุกกี้ประเภทนี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมมีการใช้งานเว็บไซต์เช่นไร เช่น หน้าใดที่ผู้เยี่ยมชมเข้าชมบ่อยที่สุด และมีข้อความแสดงความผิดพลาด (error messages) ใดเกิดขึ้นในหน้าเพจหรือไม่ขณะใช้งาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวผู้เข้าชมข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้ประเภทนี้เก็บนั้นจะถูกเก็บสะสมเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นข้อมูลที่เก็บจึงเป็นข้อมูลที่ไม่อาจระบุได้ ไฟล์คุกกี้นี้เป็นเพียงไฟล์ที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

Functionality cookies

คุกกี้เหล่านี้จดจำสิ่งที่ท่านเลือกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เมื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราบรรจุคุกกี้ประเภทนี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์จดจำได้ว่าท่านเลือกสิ่งใด (เช่น user name ของท่าน ภาษหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัย) และมอบฟังก์ชั่นการทำงานที่ดีขึ้นและเหมาะกับท่านมากยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้จดจำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ท่านกระทำด้วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและส่วนอื่นบนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านตั้งค่าเปลี่ยนแปลงตามความชอบของท่าน คุกกี้เหล่านี้อาจนำไปใช้ในการดูวีดีโอ หรือแสดงความคิดเห็นในบล็อกข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บอาจระบุไม่ได้ และคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถติดตามประวัติการเข้าเว็บไซต์ของท่านบนเว็บไซต์อื่นๆ ได้

การใช้ browser settings เพื่อตั้งค่าคุกกี้

เมนู Help จากแถบเมนูจะแจ้งวิธีในการป้องกันไม่ให้บราวเซอร์ของท่านตอบรับคุกกี้ตัวใหม่ต่างๆ รวมถึงแจ้งวิธีตั้งค่าให้บราวเซอร์แจ้งเตือนท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ใหม่ รวมถึงแจ้งวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถปิดหรือลบข้อมูลที่คล้ายกันนี้ที่ใช้โดย browser add-ons ได้ด้วยเช่นกัน เช่น Flash cookies โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า add-on หรือการไปที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคุกกี้ทำให้ท่านได้ประโยชน์จากการใช้ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ เราแนะนำให้ท่านเปิดคุกกี้ไว้ ตัวอย่างเช่น หากท่านปิดกั้นหรือปิดคุกกี้
ท่านจะไม่สามารถใส่สินค้าที่ท่านเลือกซื้อลงในตะกร้า และดำเนินการ Checkout ได้ ตลอดจนใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ท่านต้องทำการ sign in ได้ แต่ทั้งนี้ หากท่านเปิดคุกกี้ไว้ ท่านควรออกจากบัญชีการใช้งานหรือ sign off ทุกครั้งที่ท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น

เทสโก้ได้กำหนดคุกกี้ตัวหลักๆ สำหรับเว็บไซต์ของเทสโก้และจุดประสงค์ในการใช้งานของคุกกี้แต่ละตัว:

CMSCurrentTheme

คุกกี้ที่ใช้: เว็บไซต์นี้
Host: .tesco-careers.com
หน้าที่จำเพาะ: หน้าที่จำเพาะ: เก็บชื่อธีมภาพปัจจุบัน (current visual theme)
เพื่อใช้ในการออกแบบหน้าต่างวินโดว์อย่างเหมาะสม

CMSPreferredCulture

คุกกี้ที่ใช้: เว็บไซต์นี้
ระยะเวลาคุกกี้: 1 ปีจากวันที่เริ่มใช้งาน/หรือปรับปรุง
Host: .tesco-careers.com
หน้าที่จำเพาะ: : เก็บข้อมูลประเทศที่ใช้งานของผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้

_ga

คุกกี้ที่ใช้: Metrics - Google
ระยะเวลาคุกกี้: 2 ปี
Host: .tesco-earlycareers.com
หน้าที่จำเพาะ: ใช้ในการแยกแยะผู้ใช้งานรายต่างๆ

trackerToken-29

คุกกี้ที่ใช้: Metrics - Google
ระยะเวลาคุกกี้: 1 ปี
Host: apply.tesco-careers.com
หน้าที่จำเพาะ: คล้ายคลึงกับ Google Analytics แต่เจาะจงกว่าตรงที่ทำให้เราทราบว่ากิจกรรมด้านการตลาดกิจกรรมใดที่ได้ผลดีที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลใดภายนอกกลุ่มบริษัทเทสโก้ หรือให้ข้อมูลของท่านแก่บริษัทอื่นใดที่เป็นผู้ให้บริการแก่เรา หรือเป็นผู้รับช่วงธุรกิจต่อจากเรา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน และในกรณีที่เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฏหมาย

เมื่อใดที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยและได้รับการปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังไซต์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อีกทั้งไม่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ เจ้าของเว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลของท่านเพื่อนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเข้าถึงข้อมูลของท่าน

เพื่อขอสำเนาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน ท่านสามารถติดต่อไปยัง:
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ฝ่าย Corporate & Legal Affairs ที่อยู่อาคาร New Tesco House, ถนน Delamare, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL
โดยแนบเช็คหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์มูลค่า £10 สั่งจ่าย "Tesco Stores Limited" .

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายของเรา

นโยบายนี้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ณ พฤษภาคม 2555 ใช้แทนที่นโยบายฉบับก่อนหน้าใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า