การเข้าถึงบริการ

บริษัทเทสโก้ (Tesco PLC) มีเจตนารมณ์ในการจัดทำเว็บไซต์ที่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ครอบคลุมมากที่สุด เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่าย เข้าถึงผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีทักษะความสามารถระดับใด

ท่านจะเข้าถึงบริการและได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเว็บไซต์ได้อย่างไร

เว็บไซต์ของเราใช้งานได้บนหน้าจอหลากหลายขนาดและสามารถปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบุคคลได้

การเปลี่ยนการตั้งค่า

หากท่านใช้บราวเซอร์ของท่านในการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่เป็นประโยชน์ต่างๆ บนบราวเซอร์ของท่านได้เช่นกัน เช่นเดียวกับการตั้งค่าทั่วไปใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของท่าน

เพื่อตรวจสอบว่าท่านทำสิ่งใดได้บ้าง โปรดศึกษาข้อมูลใน “Better Web Browsing: Tips for Customising Your Computer” จากเว็บไซต์ของ The World Wide Web Consortium (W3C) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต หรือศึกษาข้อมูลจาก "My Web My Way".

การติดต่อเรา

เราพยายามพัฒนาช่องทางและวิธีการต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเว็บไซต์นี้ หากท่านเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใดในเว็บไซต์ หรือพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่ท่านควรระบุเมื่อติดต่อเรา โปรดศึกษาข้อมูลใน "Contacting Organisations about Inaccessible Websites". หน่วยงานติดต่อด้านปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

แนวทางการเข้าถึง

จุดมุ่งหมายของเราคือ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทุกหน้าของเราสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดในระดับAA ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ [Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)] แนวทางเหล่านี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและถือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามาร ถเข้าถึงได้

แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้นี้ อธิบายวิธีการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคลผู้มีภาวะความพิการสามารถใช้งา นเว็บไซต์ได้ การดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้ ยังทำให้เว็บไซต์ต่างๆ เป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอีกด้วย

มาตรฐานและเทคโนโลยี

เว็บไซต์นี้ พัฒนาขึ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงาน W3C สำหรับการแสดงผลในภาษา HTML และ CSS ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนี้ตลอดทั้งเว็บไซต์ ปัจจุบันเว็บไซต์นี้สามารถทำงานและแสดงผลบนบราวเซอร์ค่ายที่เป็นที่นิยมทุกชนิด และจะยังคงใช้งานได้บนบราวเซอร์เก่าต่างๆ แต่ทั้งนี้ เราแนะนำให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานเว็บไซต์ของเราบนบราวเซอร์รุ่นใหม่เพื่อประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เหนือกว่า ไซต์นี้ใช้ภาษาโปรแกรม JavaScript

วันที่เริ่มต้น

แถลงการณ์การเข้าถึงบริการนี้ (accessibility statement) ออก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557