รู้จักเทสโก้ โลตัส

Entrance to large Tesco store

วิสัยทัศน์ในการทำงานของเรา

ค่านิยมและแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาของเรา

ค่านิยม 3 ประการของเราช่วยให้แนวทางว่า เราจะสร้างความแตกต่างแม้ในจุดเล็กๆ ที่จะส่งผลอันยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงานและชุมชนของเราได้อย่างไร

  • ไม่มีใครทุ่มเทสำหรับลูกค้าเหนือไปกว่าเรา
  • เรายึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
  • ความใส่ใจแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้
ความสำเร็จของเรา ล้วนเป็นผลมาจากทีมงานที่มีความมุ่งมั่นและต่างร่วมกันทำงานเพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกค้าในทุกๆ วัน สิ่งที่เราทำนั้นมีความสำคัญ เราตระหนักว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรเพียงอย่างเดียว วิธีการก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน และเราให้ความสำคัญกับทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมกัน
เราตระหนักว่า การใส่ใจกับสิ่งที่มีความสำคัญต่อบุคลากรของเราและสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการดูแลและปฏิบัติกับพวกเขาโดยยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น และหากเพื่อนร่วมงานของเราได้มีส่วนร่วม มีความสุขในการทำงาน และได้รับการสนับสนุน พวกเขาก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลูกค้าและเพื่อทุกๆ คน
เราปรารถนาที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานของเราพูดได้ว่า:
  • ฉันได้รับการยอมรับนับถือและเห็นคุณค่าในที่ทำงาน
  • เราทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ฉันภูมิใจกับสิ่งที่เราได้มอบให้
ทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำของเรา ทำให้เราพร้อมเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ เชื่อมต่อกับทุกคนและโลกรอบตัว และให้ทิศทางกับทุกคน ไม่ว่าที่ไหน รวมถึงช่วยให้เราคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณ “ทำได้ – can do” ของเรา

เรามีวิสัยทัศน์ในด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เราต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานของเราใคร่เรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างสรรค์ทุกสิ่งได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เราภาคภูมิใจอย่างที่สุดกับเทสโก้ อคาเดมี (Tesco Academies) ของเราในสหราชอาณาจักรและในเกาหลี และนี่เป็นส่วนหนึ่งในเจตนารมณ์ของเราที่จะมุ่งมั่นสู่การเรียนรู้และพัฒนาที่มีมาตรฐานระดับสากล

เราสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีความสำคัญต่อเพื่อนร่วมงานของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทั้งวิธีการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมควบคู่กับการอบรมออนไลน์และการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมประยุกต์

  • ออนไลน์ อคาเดมี (Academy Online) เป็นโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานของเราได้พัฒนาทักษะ และสามารถเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทเทสโก้ โลตัส มีได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนหรือทำหน้าที่ใด
  • และที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด เรียนรู้ไปทุกที่กับอคาเดมี ออน เดอะโก (Academy on the Go) โปรแกรมการเรียนรู้บนมือถือที่นำเสนอหลักสูตรชั้นเยี่ยมในขนาดกระทัดรัดให้เพื่อนร่วมงานของเราได้เรียนรู้ได้ไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไหร่

โครงการ Group Management Programme ของเรา เป็นหนึ่งในตัวอย่างโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่ดีเยี่ยม ที่เราได้ทำร่วมกับเพื่อนพนักงานของเราบางรายตั้งแต่ระยะแรกที่พวกเขาเริ่มต้นทำงาน เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ ท้าทายและได้รับประสบการณ์จากทุกภาคส่วนธุรกิจ

ผลตอบแทนต่างๆ

เพื่อนร่วมงานของเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อลูกค้า เราจึงทำงานหนักเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการในเรื่องผลตอบแทนต่างๆ ที่เทสโก้มอบให้จะไม่เป็นรองใครในตลาด ยุติธรรม ไม่ซับซ้อนและมั่นคงยั่งยืน

นอกเหนือจากฐานเงินเดือนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดได้แล้ว เรายังมีผลตอบแทนดังต่อไปนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานของเราทุกคนเกี่ยวกับเรา

เราทำทุกสิ่งเพื่อให้บริการลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะคิดหรือทำสิ่งใดเราคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญเสมอ พวกเขาไว้ใจเรา พูดคุยกับเราและหัวเราะไปกับเรา ทั้งยังเชื่อมั่นให้เรานำเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการและปรารถนาเสมอมา ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราได้รับโอกาสที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างความแตกต่างได้ หรือ ดังที่เรามักกล่าวว่า เพื่อให้เราสร้างสรรค์สิ่งที่มีความสำคัญให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน

เพื่อให้ความปรารถนาในการเป็นผู้ให้บริการค้าปลีกที่มีช่องทางการขายหลากหลายช่องทางที่ได้รับการยอมรับระดับโลกของเราเป็นจริง เราต้องสร้างสุดยอดประสบการณ์ในการจับจ่ายให้ลูกค้าของเราได้ทุกครั้ง ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกมาจับจ่ายกับเราเมื่อไหร่และที่ไหน

Tesco Lotus Extra shop
Picture of lettuces in the vegetables section
A family of four with the mother holding up a Tesco Lotus banner

ขั้นตอนสามประการสู่ความสำเร็จในอนาคต – ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของเรา – คือ:

1. เดินหน้าลงทุนในธุรกิจที่เติบโตเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างความเป็นผู้นำด้านการทำธุรกิจหลากหลายช่องทาง
3. มุ่งมั่นดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อเติบโตสู่ระดับสากล

และเพื่อให้สิ่งเหล่านี้สัมฤทธิ์ผลได้ เราต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ มุ่งมั่นจริงจัง มีความสุขและยินดีให้ความช่วยเหลือ และพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อลูกค้าและทุกๆ คน