ก้าวแรกในอาชีพ

 • โอกาสสำหรับบันฑิตใหม่

  หากท่านเพิ่งสำเร็จการศึกษาและต้องการเริ่มต้นทำงาน นี่อาจเป็นโอกาสดีของท่าน

  Our Graduate Programme
 • โอกาสสำหรับบันฑิตใหม่

  หากท่านเพิ่งสำเร็จการศึกษาและต้องการเริ่มต้นทำงาน นี่อาจเป็นโอกาสดีของท่าน

  young people in a meeting
ข้อมูลสำคัญ
 • การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
 • ความเป็นมิตรและเข้าอกเข้าใจ
 • ความร่วมมือร่วมใจ
 • ความเข้มแข็งต่อสิ่งท้าทาย
 • การตัดสินใจ และตอบสนองอย่างเหมาะสม

หากท่านเพิ่งสำเร็จการศึกษาและต้องการเริ่มต้นทำงาน นี่อาจเป็นโอกาสดีของท่าน

เราภูมิใจกับโครงการสำหรับผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาของเราอย่างยิ่ง เราทำงานอย่างหนักเพื่อออกแบบโครงการที่ถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

เราจ้างงานบัณฑิตใหม่ และให้โอกาสศึกษางานในหลากหลายส่วนงาน อาทิ ในฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก ฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายการค้าและการพาณิชย์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายการจัดการพื้นที่และสินค้าคงคลัง ตลอดจน ฝ่ายกฏหมายการค้าและเทคนิค

ด้วยการฝึกปฏิบัติทั้งในงานและนอกงาน ท่านจะได้รับประสบการณ์ล้ำค่าที่บริษัทเพื่อผู้บริโภคระดับโลกจะพึงมอบให้แก่ท่านได้ เมื่อท่านร่วมงานกับเรา ท่านจะได้รับความคิดเห็นและข้อติชมมากมาย รวมถึงการสนับสนุนต่างๆ ที่จะทำให้ท่านสามารถระบุทักษะซึ่งถือเป็นจุดแข็งของท่านได้ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความชำนาญใหม่ๆ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่ท่านจะได้สร้างเครือข่ายในการทำงานและเรียนรู้เพื่อเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน

หากท่านเป็นผู้ปรารถนาที่จะได้รับประสบการณ์หลากหลาย และมีความสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทเพื่อผู้บริโภคที่ดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วฉับไวพร้อมด้วยเทคโนโลยีในการปฏิบัติการที่ล้ำสมัย โปรดติดต่อเรา เราจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับท่าน

*โครงการครั้งต่อไปของเราสำหรับผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาจะเปิดรับสมัครระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน